PRIVACYBELEID

Snap-on Business Solutions Inc., Snap-on Business Solutions Limited, BTC Solutions Limited t/a autoVHC en Snap-on Business Solutions, een divisie van IDSC Holdings LLC Inc., maakt deel uit van de groep bedrijven van Snap-on Incorporated (“Snap-on Group”), die uw informatie verwerkt. Snap-on Business Solutions Inc. en haar gelieerde ondernemingen worden in dit privacybeleid "wij" genoemd.

De bescherming van uw persoonlijke informatie is een belangrijke zorg waaraan we speciale aandacht besteden.

Dit privacybeleid beantwoordt veelgestelde vragen over de soorten persoonlijke informatie die we van u verzamelen en hoe deze wordt gebruikt.

Houd er rekening mee dat de privacypraktijken die in dit privacybeleid worden uiteengezet, uitsluitend van toepassing zijn op Snap-on Business Solutions Inc. en haar gelieerde ondernemingen. Andere bedrijven binnen de Snap-on Group beschikken mogelijk over websites en producten die andere persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Als u een koppeling aanmaakt naar andere websites of andere websites bezoekt, lees dan het privacybeleid op die sites.

Als u vragen of problemen in verband met dit privacybeleid hebt, kunt u contact opnemen met: sbseu_ecom_supp@snapon.com.

1.     Welke soorten persoonlijke informatie verzamelen we?

Afhankelijk van de website, het product of de dienst die u gebruikt, kunnen we verschillende soorten persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en hebben we deze informatie in de afgelopen 12 maanden verzameld en verwerkt, waaronder:

 • Identificatie: Zoals een echte naam, alias, postadres, telefoonnummer, online identificatie, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam, uw handtekening of andere soortgelijke unieke persoonlijke identificatiegegevens.
 • Commerciële informatie: Zoals transactie- en aankoopinformatie en -geschiedenis.
 • Financiële informatie: Zoals uw bankrekeningnummer, creditcardnummer, bankpasnummer of andere financiële informatie.
 • Technische en gebruiksinformatie: Zoals inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform en informatie over andere technologie op de apparaten die onze websites of producten gebruiken; informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt, zoals browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis of andere informatie over interacties met onze websites, applicaties, producten en diensten. Uitgebreide informatie over de traceertechnologieën die wij op deze website gebruiken, vindt u in de sectie Cookies.
 • Zintuiglijke informatie: Zoals audio-, elektronische, visuele en soortgelijke informatie, zoals oproep- en video-opnamen.
 • Geolocatie-informatie: Zoals de adreslocatie van het apparaat en het internetprotocol.
 • Inferentiegegevens: Bijvoorbeeld voorkeurprofielen die zijn ontleend aan de hierboven vermelde persoonlijke informatie.
 • Informatie over beschermde klassen of andere gevoelige informatie: inclusief classificaties die door de wet worden beschermd, zoals: primaire taal, militaire / veteranenstatus.
 • We zijn niet van plan persoonlijke informatie van kinderen te verzamelen: We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Onze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze website of via een van de functies ervan.  Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via sbseu_ecom_supp@snapon.com.

2.     Wat zijn de bronnen van persoonlijke informatie die we hebben verzameld?

We verzamelen persoonlijke informatie uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Van u. U kunt ons rechtstreeks persoonlijke informatie verstrekken wanneer u:
 • Onze producten en diensten aanvraagt, aanschaft, registreert of gebruikt;
 • Klantondersteuning ontvangt;
 • Een account aanmaakt op onze website;
 • Zich abonneert op onze publicaties;
 • Verzoekt om marketing naar u toe te sturen;
 • Deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête;
 • Persoonlijk met ons correspondeert op beurzen, evenementen of anderszins;
 • Omgaat met ons als potentiële of bestaande franchisenemer of als werknemer van een franchisenemer;
 • Een claim indient op grond van een franchisenemer-verzekeringspolis waarvoor wij claimadministratiediensten verlenen;
 • Ons feedback of andere informatie verstrekt wanneer u contact met ons opneemt; of
 • Wanneer u uw social media-account koppelt aan uw account bij ons.
 • Uit geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website of applicatie zullen we automatisch technische en gebruiksinformatie verzamelen (vollediger beschreven in de sectie "Welke soorten persoonlijke informatie verzamelen we?"). We verzamelen deze gegevens met behulp van cookies, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën. Uitgebreide informatie over de door ons gebruikte technologieën vindt u in de sectie Cookies.
 • Van derden of openbaar beschikbare bronnen. We zullen persoonlijke informatie ontvangen van verschillende derde partijen die hebben bevestigd dat ze geautoriseerd zijn om deze met ons of andere openbare bronnen te delen, zoals:

 • Original Equipment Manufacturer (OEM)
 • Consumentenrapportagebureaus, kredietinformatiebureaus en openbaar beschikbare databases;
 • Autoreparatiewerkplaatsen en autodealers die onze producten of diensten gebruiken;
 • Onze franchisenemers;
 • Verzekeringsmaatschappijen en makelaars;
 • Andere bedrijven van de Snap-on Group waarmee u mogelijk in contact komt via andere websites, producten, diensten of socialemediapagina's;
 • Zoekinformatieproviders; of
 • Aanbieders van marketinglijsten en andere gegevensverzamelaars
 • Advertentienetwerken
 • Internetproviders
 • Providers van gegevensanalyse
 • Besturingssystemen en -platforms
 • Sociale netwerken
 • Databrokers

3.     Hoe wordt die persoonlijke informatie door ons gebruikt?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • Zakelijk gebruik, zoals als we:
 • U registreren als nieuwe klant;
 • Uw bestelling verwerken en bezorgen, uw abonnementen beheren of onze verplichtingen nakomen die voortvloeien uit andere contracten die u met ons aangaat;
 • Betalingen, vergoedingen en kosten beheren en geld terugvorderen dat aan ons verschuldigd is;
 • Onze relatie met u beheren door u verlengingsberichten te sturen, u op de hoogte te stellen van product- of service-informatie, u te vragen een recensie achter te laten of een enquête in te vullen, of u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking of wedstrijd;
 • Voldoen aan uw verzoeken, uw vragen beantwoorden, reageren op uw opmerkingen en meten hoe effectief we uw zorgen aanpakken;
 • Nieuwe producten en diensten analyseren en ontwikkelen, of suggesties en aanbevelingen doen over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn;
 • Klantondersteuning bieden; of
 • eventuele wettelijke verplichtingen nakomen.
 • Controleren en opnemen: alle gesprekken, chats of andere interacties met ons verwerken, inclusief door het klantenserviceteam. Houd er rekening mee dat wij dergelijke interacties in het algemeen controleren en in sommige gevallen opnemen in verband met de opleiding van personeel of kwaliteitsborging, of om bewijs van een bepaalde transactie of interactie te bewaren.
 • Mobiele applicaties: mobiele applicaties beschikbaar stellen, sociale-mediaplatforms implementeren op enkele van onze websites, op deze platforms registreren. Raadpleeg ook ieder beschikbaar aanvullend privacybeleid in verband met deze externe sociale-mediaplatforms.
 • Website-ervaring: voor het technisch beheer van de website; voor interne activiteiten; voor klantenadministratie; voor productenquêtes; voor het oplossen van problemen; voor informatie-analyse, informatie-analytics, testen en onderzoek en ontwikkeling; om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site zo effectief mogelijk voor u en uw computer wordt gepresenteerd; en als deel van onze inspanningen om onze site veilig te houden;
 • Onze rechten en eigendommen beschermen: onze rechten of eigendommen of die van onze zakenpartners, franchisenemers, dealers, leveranciers, klanten of anderen beschermen wanneer wij op redelijke grond menen dat deze rechten of eigendommen zijn of zouden kunnen worden aangetast; schulden terugvorderen; mogelijke of feitelijke claims, schulden en verboden gedrag of activiteiten voorkomen, opsporen, identificeren, onderzoeken, erop reageren en ertegen beschermen.
 • Informatie voor onze zakenpartners, dealers en franchisenemers:om onze zakelijke relatie met u, de door u vertegenwoordigde zakenpartner, dealer of franchisenemer te beheren en ontwikkelen, inclusief het delen van informatie met onze groep, een transactie met u sluiten of uitvoeren, contact met u opnemen als deel van tevredenheidsonderzoeken of voor marktonderzoek;
 • Productontwikkeling: wij gebruiken niet-identificerende en algemene informatie om informatie te verzamelen voor productbeheer en -ontwikkeling. Wij kunnen ons verkoop- en marketingpersoneel bijvoorbeeld laten weten dat X personen een bepaald gebied op onze website hebben bezocht, of dat er in een bepaalde periode Y softwarelicenties zijn besteld. Deze algemene informatie kan ook worden gedeeld met onze gelieerde ondernemingen en onafhankelijke dealers.
 • Marketing: communiceren over, en deelname beheren aan, speciale evenementen, programma's, enquêtes, wedstrijden, sweepstakes, en andere aanbiedingen en promoties; u informatie verschaffen over andere goederen en diensten die wij aanbieden, of die door anderen worden aangeboden, die vergelijkbaar zijn met wat u al hebt aangeschaft of waarnaar u hebt geïnformeerd, en u informatieve of promotionele e-mailberichten zenden, die u kunt weigeren te ontvangen zoals hieronder beschreven.

4.     Op welke juridische grond verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie van inwoners van de EU/EER?

Door onze website te bezoeken en/of uw persoonlijke informatie te verschaffen om onze producten of diensten te kunnen gebruiken, aanvaardt en stemt u in met de in dit beleid beschreven praktijken.

5.     Wordt mijn persoonlijke informatie bekendgemaakt aan derden?

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven aan de volgende categorieën derde partijen:

 • "Gelieerde ondernemingen." We delen met onze gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 • "Serviceproviders." We delen met onze vertrouwde externe serviceproviders om de services die ze ons bieden te vergemakkelijken, zoals internetdiensten, websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorziening, klantenservice, e-mailbezorging, marketing , auditing, achtergrondcontroles en andere services.
 • "Sociale netwerken." We delen met sociale netwerkplatforms, die de gegevens die we delen gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.
 • "Zakenpartners." We delen met onze vertrouwde zakenpartners.
 • "Franchisenemers." We delen informatie met onze franchisenemers.
 • "Marketingpartners." We delen met onze marketingpartners om hen in staat te stellen u marketingcommunicaties te sturen, in overeenstemming met uw keuzes.
 • "Kredietbureaus." We delen informatie met kredietbureaus over uw kredietgeschiedenis bij ons.
 • "Wettelijke autoriteiten." We delen met openbare en overheidsinstanties, inclusief toezichthouders en wetshandhavers, om te reageren op verzoeken en om wettelijke rechten te beschermen en te verdedigen.
 • "Andere partijen in geschillen." We delen informatie in het kader van 'discovery' bij geschillen en in reactie op dagvaardingen en gerechtelijke bevelen.

In de afgelopen 12 maanden hebben we voor onze operationele bedrijfsdoeleinden de volgende categorieën persoonlijke informatie bekendgemaakt aan de volgende categorieën derde partijen:

 

Categorieën van persoonlijke informatie

Openbaar gemaakt aan welke categorieën derden voor operationele zakelijke doeleinden

Identificatie

Gelieerde ondernemingen, serviceproviders

Commerciële informatie

Serviceproviders

Financiële Informatie

Serviceproviders

Technische informatie en gebruiksinformatie

Gelieerde ondernemingen, serviceproviders

Educatieve informatie

Niet verzameld

Beroeps-/werkgerelateerde informatie

Niet verzameld

Zintuiglijke informatie

Niet verzameld

Geolocatie-informatie

Serviceproviders

Inferentiegegevens

Niet verzameld

Informatie over beschermde klassen

Serviceproviders

 

6.     Hoe lang wordt mijn persoonlijke informatie bewaard?

Wij streven ernaar om uw persoonlijke informatie niet langer te bewaren in een vorm waarin u geïdentificeerd kunt worden dan redelijkerwijs nodig is om de toegestane doelen te bereiken. Dit betekent dat informatie zal worden vernietigd of uit onze systemen gewist of geanonimiseerd wanneer de geldende bewaarperiode is bereikt.

7.     Wordt mijn persoonlijke informatie naar andere landen doorgegeven?

Wij zijn een wereldwijd bedrijf en we kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen verwerken, opslaan en overdragen naar een land buiten het uwe, op voorwaarde dat wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving.

We maken onderdeel uit van een overeenkomst voor informatieoverdracht met de leden van de Snap-on Group en we zullen dat document up-to-date houden met de huidige wetgeving.  Neem voor meer informatie over de aanwezige beveiligingsmaatregelen contact op met sbseu_ecom_supp@snapon.com.

8.     Welke beveiligingsmaatregelen zijn aanwezig om mijn persoonlijke informatie te beschermen?

Wij streven ernaar de beveiliging van uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij zullen trachten administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen te nemen om te beschermen tegen verlies, misbruik of toegang door onbevoegden, bekendmaking, wijziging of vernietiging van uw persoonlijke informatie.

Helaas is de doorgifte van informatie via het internet niet volledig beveiligd. Hoewel wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw naar ons doorgegeven of op onze systemen opgeslagen persoonlijke informatie niet garanderen; iedere doorgifte is op uw eigen risico. Wanneer we uw persoonlijke informatie hebben ontvangen, gebruiken wij procedures en beveiligingsfuncties om te trachten toegang door onbevoegden te voorkomen. Deze procedures omvatten fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures.

9.     Hoe kan ik mijn persoonlijke informatie bijwerken of er toegang toe krijgen?

Wij verzoeken u uw informatie zo up-to-date mogelijk te houden zodat u maximaal van ons kunt profiteren.

Als u een account bij ons heeft, kunt u de persoonlijke informatie die we in uw online account bewaren inzien en corrigeren door uw profiel op de website of het toegangscontrolesysteem te wijzigen.  Voor andere vragen met betrekking tot het bijwerken of wijzigen van uw accountgegevens of als fouten in uw persoonlijke informatie niet kunnen worden gecorrigeerd door toegang te krijgen tot uw website-account, kunt u een verzoek sturen naar sbseu_ecom_supp@snapon.com.

10.     Welke specifieke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonlijke informatie op basis van mijn woonplaats?

 • Inwoners van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Afhankelijk van de omstandigheden kan de Algemene Verordening Gegevensbescherming "AVG" u het recht geven om:
 • te verzoeken om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie over u die wij bezitten;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie voor direct marketing;
 • verzoek om onjuiste informatie die wij over u bezitten te verbeteren of bij te werken;
 • te verzoeken om uw informatie te laten wissen of verwerking in enkele bepaalde situaties te beperken;
 • te verzoeken om uw persoonlijke informatie te laten overbrengen naar een andere organisatie die controle heeft over uw persoonlijke informatie; en/of
 • er bezwaar tegen te maken dat een beslissing die een belangrijke invloed op u heeft uitsluitend door een computer of ander geautomatiseerd proces wordt genomen.
 • Als u inwoner bent van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte en u een formeel verzoek wilt doen om informatie die wij over u hebben, kunt u contact met ons opnemen via sbseu_ecom_supp@snapon.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de AVG.
 • Inwoners van Californië: De California Consumer Privacy Act ("CCPA") geeft inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. U hebt het recht om vrij te zijn van onwettige discriminatie bij het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA. In deze sectie worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.
 • Toegang tot specifieke informatie en gegevensportabiliteit: U hebt het recht om te verzoeken dat we bepaalde informatie aan u verstrekken over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie in de afgelopen 12 maanden, waaronder de volgende:
 • De categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • De categorieën bronnen voor persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van die persoonlijke informatie.
 • De categorieën van persoonlijke informatie over u die we hebben gedeeld of openbaar gemaakt en, voor elk, de categorieën van derden met wie we hebben gedeeld of aan wie we dergelijke persoonlijke informatie hebben bekendgemaakt.
 • De specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld (ook wel een verzoek om gegevensportabiliteit genoemd).
 • Rechten op gegevensverwijdering: U hebt het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld en bewaard, verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen we uw persoonlijke informatie uit onze administratie verwijderen (en onze serviceproviders opdracht geven om deze te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is. We bieden deze verwijderingsrechten niet voor persoonlijke B2B-informatie. We kunnen uw verwijderingsverzoek weigeren als het bewaren van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze serviceprovider(s) om:
 • De transactie te voltooien waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld, goederen of diensten te leveren waar u om hebt gevraagd, acties te ondernemen die redelijkerwijs te verwachten zijn in de context van onze lopende zakelijke relatie met u, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of terugroeping van producten uitgevoerd in overeenstemming met de federale wet, of anderszins ons contract met u uit te voeren.
 • Beveiligingsincidenten te detecteren, u te beschermen tegen kwaadwillende, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, of degenen vervolgen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten.
 • Producten te debuggen om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit schaden.
 • De vrijheid van meningsuiting te gebruiken, het recht te verzekeren van een andere consument om zijn of haar vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, of een ander recht uit te oefenen waarin de wet voorziet.
 • Te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Strafwetboek § 1546 et seq.).
 • Deel te nemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie ernstig afbreuk doet aan de prestaties van het onderzoek of deze waarschijnlijk onmogelijk maakt, als u eerder geïnformeerde toestemming hebt gegeven.
 • Uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijs is afgestemd op consumentenverwachtingen op basis van uw relatie met ons.
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Ander intern en wettig gebruik te maken van die informatie die compatibel is met de context waarin u deze hebt verstrekt.
 • Toegang, gegevensportabiliteit en verwijderingsrechten uit te oefenen.
 • Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, dient u een verifieerbaar consumentenverzoek bij ons in door:
 • We zullen uw verzoek tot kennis of verzoek tot verwijdering verifiëren en beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, rekening houdend met het type en de gevoeligheid van de persoonlijke informatie waarop het verzoek betrekking heeft. Het kan zijn dat we aanvullende persoonlijke informatie van u moeten vragen, zoals gebruikersnaam of accountnummer, om uw identiteit te verifiëren en u te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Als u een met een wachtwoord beveiligde account bij ons heeft, kunnen we uw identiteit verifiëren aan de hand van onze bestaande authenticatiepraktijken voor uw account en u vragen om uzelf opnieuw te authenticeren voordat u uw persoonlijke informatie openbaar maakt of verwijdert. Als u een verwijderingsverzoek indient, kunnen we u vragen om uw verzoek te bevestigen voordat we uw persoonlijke informatie verwijderen.
 • Als u de gemachtigde vertegenwoordiger van een consument bent en namens de consument een verzoek om kennis of een verzoek tot verwijdering indient, vragen wij u om:
 • bewijs van uw registratie bij de California Secretary of State om zaken te doen in Californië; en
 • bewijs dat de consument u heeft geautoriseerd om namens de consument een verzoek om kennis of een verzoek tot verwijdering in te dienen. Dit moet een door de consument ondertekende toestemming zijn. "Ondertekend" betekent dat de toestemming ofwel fysiek is ondertekend of elektronisch is verstrekt in overeenstemming met de Uniform Electronic Transactions Act, Civil Code 1633.7 et seq.
 • Als een geautoriseerde agent ons geen volmacht van de consument heeft verstrekt op grond van secties 4000-4465 van de Probate Code, kunnen we ook:
 • van de consument verlangen dat deze u een schriftelijke toestemming geeft die door de consument is ondertekend om het verzoek namens de consument te doen,
 • de identiteit van de consument verifiëren zoals we zouden doen als de consument het verzoek persoonlijk zou doen, en
 •  verificatie van de consument verkrijgen dat deze de gemachtigde agent toestemming heeft gegeven om het verzoek te doen.
 • Andere mededelingen voor inwoners van Californië:
 • California “Do Not Track” Disclosure. We volgen onze klanten niet in de loop van de tijd en op websites van derden om gerichte advertenties aan te bieden en reageren daarom over het algemeen niet op Do Not Track (DNT) -signalen.
 • Volgens de CCPA hebben inwoners van Californië het recht om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonlijke informatie.
 • WIJ HEBBEN GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE "VERKOCHT" VOOR DE DOELEINDEN VAN DE CCPA.
 • Als u een inwoner bent van Californië, jonger dan 18 jaar en een geregistreerde gebruiker van onze websites, kunt u ons vragen om inhoud of informatie die u hebt gepost te verwijderen door te schrijven naar onze Functionaris voor gegevensbescherming op DataProtectionManager@snapon.com. Houd er rekening mee dat uw verzoek geen garantie is voor volledige of uitgebreide verwijdering van de inhoud of informatie, omdat bijvoorbeeld een deel van uw inhoud opnieuw is gepost door een andere gebruiker.
 • Inwoners van Nevada: Inwoners van Nevada kunnen website-exploitanten verzoeken de "Gedekte informatie" van de consument niet te verkopen, zoals gedefinieerd door de wet van Nevada. WIJ HEBBEN GEEN GECERTIFICEERDE INFORMATIE "VERKOCHT" VOOR DE DOELEINDEN VAN DE NEVADA-WET. Als u een inwoner van Nevada bent en u wilt meer informatie over de verkoop van uw gedekte informatie, neem dan contact op met DataProtectionManager@snapon.com.

11.     Hoe kan ik aangeven dat ik niet voor promotiedoeleinden benaderd wil worden?

U hebt het recht om ons te vragen u geen marketingberichten te sturen. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we de persoonlijke informatie verzamelen) als we van plan zijn uw persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om persoonlijke informatie te verzamelen. U kunt het recht om deze verwerking te voorkomen ook op ieder tijdstip uitoefenen door:

 • op de afmeldingslink te klikken in een willekeurige informatieve of promotionele e-mail die wij u zenden.
 • Neem contact op met ons klantenservicecentrum via sbseu_ecom_supp@snapon.com of 1-800-656-4772 als u vragen hebt over het wijzigen van uw contactvoorkeur of als u hulp nodig heeft bij het verwijderen van uw naam van onze abonnementenlijsten.

12.     Hoe gebruiken wij cookies?

 • Wat zijn cookies: Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst en die veel worden gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken.
 • Hoe verander ik mijn cookie-instellingen:
 • De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt echter voorkomen dat cookies op uw computer of apparaat worden opgeslagen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De precieze aanwijzingen hiervoor kunt u in de handleiding van uw browser vinden. U kunt cookies die zich al op uw computer of apparaat bevinden op ieder tijdstip verwijderen. Als u besluit om uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden geaccepteerd, kunt u onze website, apps en onlinediensten nog steeds bezoeken; dit kan echter uw gebruik van enkele onderdelen van onze webdiensten, apps en onlinediensten beïnvloeden en de beschikbaarheid van de door onze website, apps en onlinediensten verschafte diensten verminderen.
 • Als u niet wilt worden gevolgd door Google Analytics op alle websites, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Hoe gebruikt deze website cookies: In de onderstaande tabel wordt uitgelegd welke cookies we gebruiken en waarom.

Cookies webwinkel:

 

Naam

Doel

CACHED_FRONT_FORM_KEY

Block caching cookie

CART

Gehashte waarde van een offerte-ID in de opmaak: $ quoteId

CATEGORY_INFO

Slaat categoriegegevens op zodat pagina's sneller kunnen worden geladen

COMPARE

De product-ID's die aan het product zijn toegevoegd, worden vergeleken in de opmaak: $ productId 1, $ productId 2,…, productId N

currency

De code voor de valuta die door een klant is geselecteerd ('USD', 'UAH', 'GBP' etc.)

CUSTOMER

Gehashte waarde van een klant-ID in de opmaak: customer_ $ customerId

CUSTOMER_AUTH

Geeft aan of een klant is ingelogd. Een gehashte waarde in de opmaak: customer_logged_in_0 | 1

CUSTOMER_INFO

Gehashte waarde van een klantgroep-ID in de opmaak: customer_group_ $ customerGroupId

external_no_cache

Een vlag die aangeeft of caching is uitgeschakeld

frontend

Sessie-ID

frontend_cid

Sessie-ID via HTTPS

LAST_CATEGORY

Onlangs bezochte categorie-ID in de indeling: $categoryID

LAST_PRODUCT

De product-ID van het laatst bekeken product

NEWMESSAGE

Geeft aan of er een nieuw bericht is ontvangen

NO_CACHE

Geeft aan of de cache mag worden gebruikt

persistent_shopping_cart

De sessie-toets

POLL

De ID van een recent gestemde poll

pollN

Een poll-ID die aangeeft of er is gestemd

RECENTLYCOMPARED

De product-ID's of recent vergeleken producten in de opmaak: $productId 1, $productId 2, …, productId N

SimpleSAML

Wordt gebruikt om McLaren SSO-sessies op te slaan

Stf

Als productlinks naar vrienden zijn verzonden, worden de tijdstempels opgeslagen in de opmaak: $ timeStamp1, $ timestamp2, ..., $ timestampN

store

De winkelweergavecode

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Geeft aan of een klant cookies mag gebruiken

VIEWED_PRODUCT_IDS

Recent bekeken product-ID's in de indeling: $ productId 1, $ productId 2,…, productId N

WISHLIST

Een gehashte lijst met producten die aan de verlanglijst zijn toegevoegd in de opmaak: $ productId 1_ $ productId 2_…, _productId N

WISHLIST_CNT

Een gehasht aantal items in de verlanglijst van de klant in de opmaak: wishlist_item_count_ $ productCount

 

Met uitzondering van essentiële cookies verlopen alle cookies nadat een browserproces wordt beëindigd, een EPC-gebruiker handmatig bij de EPC uitlogt, de aangegeven tijdslimiet van de geverifieerde sessie van een EPC-gebruiker is overschreden, of een gebruikerssessie wordt beëindigd door SBS.

13.     Met wie moet ik contact opnemen als ik problemen of vragen heb over dit privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming?

Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over dit privacybeleid of als u van mening bent dat de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of dit beleid niet is nageleefd, dan dient u de kwestie aan te kaarten bij onze functionaris voor gegevensbescherming via DataProtectionManager@snapon.com.

Als u een burger bent van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het aanpakken van gemelde gegevensbeschermingskwesties met betrekking tot de AVG, en we willen graag de gelegenheid krijgen om op uw zorgen te reageren voordat u een toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem gerust contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via DataProtectionManager@snapon.com.

14.     Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vereisten om u op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. Wij zullen alle wijzigingen op onze website posten, kijk dus regelmatig of u de meest recente versie van ons privacybeleid hebt. Deze versie is van 03 juli 2020.

15.     Links

Deze site bevat links naar andere sites. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacypraktijken van deze sites, en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op informatie die u van deze sites verzamelt. Wij moedigen u aan de privacyverklaringen te lezen van iedere site die informatie van u verzamelt. Wanneer u onze site via een link verlaat om contact te maken met een site die niet onder ons privacybeleid valt, gaat een nieuw browservenster open. Als u voor uw interactie met onze site uw informatie naar een externe site moet zenden die niet onder ons privacybeleid valt, zullen wij u dit duidelijk meedelen voordat uw informatie wordt verzonden.