Általános szerződési feltételek

Jelen feltételek és kikötések az Ügyfél és az SBS közötti megállapodásokat részletezik a Program megvásárlására vonatkozóan.   1. Definíciók   1.1 Az "Ügyfél" olyan céget vagy vállalatot jelent, mely az SBS-től bármilyen Programot, Készletet, Terméket vagy Szolgáltatást vásárol;   1.2 A "Program" az SBS Készletekre, Termékekre és Integrált szolgáltatásokra vonatkozó speciális ajánlatát jelenti   1.3 A "Szállítás" a Program, Készlet, Termék vagy Szolgáltatás szállítását jelenti a 3. feltételnek megfelelően;   1.4 A "Dokumentáció" a kezelői kézikönyveket, műszaki irodalmat és az SBS és a Partnerek minden kapcsolódó anyagát jelenti;   1.5 A "Telepítési szolgáltatások" az SBS Partnerek által az Ügyfél számára végzett, a Készlet és a Termékek telepítésére vonatkozó szolgáltatásokat jelentik.   1.6 Az "Integrált szolgáltatások" az SBS vagy az SBS Partner által biztosított teljeskörű szolgáltatásokat jelentik, melyek magukban foglalják a beszerzést, az értékesítést, a berendezések kiosztását, a Telepítési szolgáltatásokat, a szerviz támogatást, a Jótállási kötelezettségeket, az adminisztrációt és a termékcserét;   1.7 A "Rendelés" az Ügyfél által a Programra, Készletre, Termékre vagy Szoláltatásra az SBS felé benyújtott rendelést jelenti   1.8 A "Rendelés visszaigazolása" egy rendelés e-mailes megerősítését jelenti, melyet az SBS küld el az Ügyfél részére;   1.9 A "Termékek" vagy "Egyéni termékek" a Program egyes összetevőire utalnak, beleértve a hardvert és a pótalkatrészeket;   1.10 A "Készlet" a rendelési portálon elérhető termékek, szoftverek és dokumentációk speciális összetételét jeleni;   1.11 A "Rendelési portál" az SBS által az Ügyfelek számára a Program, a Készletek, Termékek és Szolgáltatások rendelése céljából biztosított webes portált jelenti;   1.12 A "Harmadik fél szoftver" a harmadik felek tulajdonában lévő szoftvereket jelenti [melyeket módosítás nélkül kell az Ügyfél számára biztosítani];   1.13 Az "SBS" a Snap-on Business Solutions Ltd. vállalatot jelenti (regisztrációs szám: 1402893) melynek piaci neve “Snap-on Business Solutions”, és melynek központi címe: Imperium, Imperial Way, Reading RG2 0TD England Anglia;   1.14 Az "SBS" Partner a Termékek, Szoftverek és Egyéni termékek szolgáltatóját jelenti, melyet az SBS bíz meg Integrált szolgáltatások, valamint Termékek, Szoftverek és Egyéni termékek biztosításával;   1.15 A "Jótállási kötelezettségek" az Ügyfél számára a Termékek, Szoftverek és/vagy Egyéni termékek megjavítására vagy cseréjére vonatkozó termékjótállási kötelezettségeket jelenti.   MF 051112 v1   2. Az értékesítés, rendelés és szolgáltatás alapjai   2.1 Jelen feltételek, a Rendelés visszaigazolása és a Számla határozza meg az SBS és az Ügyfél közötti teljes megállapodást a Program szolgáltatását illetően, és ezek az SBS és az Ügyfél közötti minden korábbi megállapodást hatálytalanítanak.   2.2 Jelen Feltételek egy verziója sem kötelező érvényű, amíg az Ügyfél és az SBS hivatalos képviselőjének aláírása nélkül.   2.3 Az Ügyfél általában a megadott Rendelési portálon keresztül adja le Rendelését az SBS részére, mely megadja a megvásárolni kívánt Programot, Készletet, Terméket vagy Szolgáltatást.   2.4 Az SBS e-mailben értesíti az Ügyfelet arról, ha a Rendelést megkapta. Amíg az SBS meg nem küldi az Ügyfélnek a Rendelési visszaigazolást, a felek között nem áll kötelező erejű megállapodás.   2.5 Az SBS mindent megtesz az információk pontosságának biztosításáért. Az értékesítési dokumentumokban, árajánlatokban, árlistákban, rendelés visszaigazolásokban, számlákon vagy az SBS vagy SBS Partner által kiállított egyéb dokumentumon fellelhető nyomdai, elírási vagy egyéb hibákat és kihagyásokat javítani kell, melyekért azonban az SBS semmiféle felelősséget nem vállal.   2.6 Az SBS által elfogadott Rendelésektől az Ügyfél nem állhat el, kivéve, ha az SBS ehhez írásos beleegyezését adja, és azzal a feltétellel, hogy a Vevő teljes mértékben kártalanítja az SBS-t minden veszteségéért beleértve a profitveszteséget), költségéért (beleértve minden munka-és anyagköltséget), káráért, és az SBS részéről az elállás miatt jelentkezett kiadásokért.   3 Szállítás   3.1 Az SBS az Ügyfél által megadott rendelési címre szállítja ki a megrendelt Készletet vagy Terméket.   3.2 A kiszállítás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Program, Készlet vagy Termék megérkezett az Ügyfél által kijelölt szállítási címre.   3.3 A Készlet, Termék vagy Szolgáltatás kiszállítására vonatkozó ajánlat csak tájékoztató jellegű, így az SBS nem vonható felelősségre a szállításban bekövetkező késésekért, legyen annak bármi is az oka. A szállítás időpontja nem képezi a Szerződés lényegi részét, hacsak az SBS hivatalos képviselője előzőleg írásban bele nem egyezett abba. A Termékek, a Készletek vagy a Szolgáltatások az ajánlatban megadott szállítási dátum előtt is kiszállíthatók.   3.4 Az Eladó részletekben is kiszállíthatja a Készletet, a Termékeket és Szolgáltatásokat, de ebben az esetben minden kiszállításnak külön megállapodásban kell szerepelnie, és amennyiben az SBS egy vagy több részletet nem szállít ki jelen Feltételeknek megfelelően, vagy amennyiben az Ügyfél felől egy vagy több részletet illetően panasz érkezik, az Ügyfél nem kezelheti a Szerződés egészét nem teljesítettként.   3.5 Amennyiben az SBS valamilyen okból nem szállítja ki a Készletet, Terméket vagy Szolgáltatást (vagy bármely részletet), kivéve az olyan okokat, melyekre az SBS nincs befolyással, vagy ha a szállítás az Ügyfél hibájából maradt el, az SBS felelőssége kizárólag az Ügyfél többletköltségére terjed ki (ha van ilyen), mely a ki nem szállított Készlet, Termék vagy Szolgáltatás helyettesítésére vásárolt hasonló Készlet, Termék vagy Szolgáltatás ára közötti különbséget jelenti.   3.6 Amennyiben az Ügyfél nem veszi át a kiszállított Készletet,Terméket vagy Szolgáltatást, vagy ha nem biztosít az SBS számára megfelelő instrukciókat a kiszállításról, abban az esetben az SBS az elérhető egyéb jogok vagy jogorvoslatok korlátozása nélkül:   (a) eltárolhatja a Készletet, Terméket vagy Szolháltatást a tényleges kiszállításig és a tárolás és az újbóli kiszállítás költségeit ez Ügyfélre háríthatja; vagy   (b) eladhatja a Készletet, Terméket vagy Szolgáltatást az elérhető legjobb áron (a tárolási és értékesítési költségek levonása után) és a szerződéses ár feletti összeget elszámolhatja az Ügyfélnek, míg áron eladott termék esetén a különbözetet az Ügyfélre terhelheti.   4. Telepítési szolgáltatások (ha alkalmazható)   4.1 Telepítési szolgáltatások esetén az SBS vagy egy SBS Partner felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot és megbeszélnek egy megfelelő dátumot és időpontot az Ügyfél tervezett helyszínére.   4.2 Az SBS minden lehetséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Telepítési szolgáltatásokra a kiszállítást követően minél hamarabb sor kerüljön.   4.3 Az SBS fenntartja a jogot, hogy bármikor lemondja vagy abbahagyja a Telepítési szolgáltatást, vagy "korlátozott telepítést" ajánljon fel az Ügyfélnek. Sem az SBS sem az SBS Partner nem vonható felelősségre a Telepítési Szolgáltatások lemondásából vagy abbahagyásából eredő károkért, veszteségért vagy bírságokért, amennyiben a Telepítési szolgáltatások lemondása az SBS/SBS Partneren kívüli okból vagy az ügyfél mulasztása miatt történt. Az ügyfél mulasztása többek között az alábbi lehet:   (a) Az Ügyfél nem készítette elő a helyszínt a telepítéshez az utasításoknak megfelelően; vagy (b) Az Ügyfél lemondja a Telepítési szolgáltatásra megbeszélt találkozót; vagy (c) Az SBS erőfeszítései ellenére az Ügyfél nem érhető el a telepítése tervezett időpontja előtt; vagy (d) Az SBS a telepítés időpontja előtt nem kapja meg az összeget hozzáférhető formában; vagy (e) Az Ügyfél felhatalmazott képviselője nem jelenik meg a telepítés időpontjában.   4.4 Az Ügyfél mulasztása esetén az SBS-nek jogában áll [az újra beütemezett telepítés piaci értékét, valamint tíz százalékos (10%) kezelési díjat felszámolni]. Az SBS nem köteles befejezni a telepítést, amíg ezen díj és minden egyéb fizetetlen összeg be nem érkezik számlájára.   4.5 Az SBS, ha alkalmazható, biztosítani fogja, hogy az SBS Partner a lenti 4.6. pontban leírtak szerint és a Rendelési visszaigazolásnak megfelelően Integrált szolgáltatást nyújt az Ügyfélnek. Az SBS fenntartja a jogot, hogy az Integrált szolgáltatások leírását bármikor módosítsa, azonban az SBS-nek minden olyan esetben tájékoztatnia kell az Ügyfelet az ilyen módosításokról, ahol azt az SBS szükségesnek és ésszerűnek tartja.   4.6 Az SBS biztosítja, hogy az SBS Partner az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfélnek: (a) Telepítési szolgáltatások: Az SBS az ügyfél által kijelölt helyszínen telepíti a Programot.   (b) Három (3) éves garancia a Programra: Az SBS három 3) éves garanciát biztosít a Programhoz az Ügyfélnek, mely a kiszállítás dátumától veszi kezdetét. A félreértések elkerülése dekében, a jótállás nem terjed ki a Program harmadik fél gyártóktól származó részeire. Ha a harmadik fél gyártó szabvány Termékre,Egyéni termékre vagy Szoftverre vonatkozó garanciája három (3) évnél kevesebb, az Ügyfél felelős az adott Termék, Egyéni termék vagy Szoftver cseréjéből vagy javításából eredő költségekért.   (c) Harmadik fél jótállási kötelezettségek: Az SBS a Termékben foglalt Készlet és Egyéni termékek tekintetében a vonatkozó harmadik fél gyártó garanciák minden előnyét biztosítja az Ügyfél számára. A három (3) éves garancia szolgáltatás keretében az SBS intézi az Ügyfél nevében valamennyi harmadik fél garanciát, beleértve a Készlet vagy Egyéni termék cseréjét vagy javítását, a vonatkozó harmadik fél gyártó garancia feltételeinek megfelelően.   (d) Program Help Desk: Az SBS a rendelésekkel, kifizetésekkel, szállítással, telepítéssel, műszaki problémákkal, szervizzel és garanciával kapcsolatos kérdések kezelésére különálló help desket működtet. Az SBS lesz az Ügyfél egyedüli kapcsolattartója és az Ügyfél nevében az SBS kezeli a harmadik felek garancia kötelezettségeit.   (e) Szoftver támogató szolgáltatások: Az SBS időről időre módosíthatja és frissítheti a Program Szoftverét, hogy az Ügyfél mindig a Program legfrissebb verzióját használhassa.     5. Árak és fizetés   5.1 A Program árának a Rendelési visszaigazolásban megadott árnak és az ott megadott valutában kell lennie. A Készletek és Szolgáltatások ára tételenként tartalmazza a szállítási költségeket. A szállítási költség nem tartalmazza az értékesítési és import adókat, melyek az Ügyfél felelősségét képezik.   5.2 A fizetési módot fel kell tüntetni a Rendelési visszaigazoláson. A fizetési mód lehet:   (a) Előre fizetés: Az SBS a Rendelési visszaigazolással együtt számlát küld az Ügyfélnek, és az Ügyfélnek a szállítás előtt teljes egészében ki kell fizetnie a számát az SBS-nek; vagy   (b) Lízing: Az SBS kiszállításkor számlát ad az Ügyfél kijelölt lízing vállalatának, melyet a lízing vállalat egyenlít ki az SBS, a lízing vállalat és az Ügyfél által megbeszélt módon; vagy   (c) Közvetlen számlázás: Az SBS a Termék vagy Készlet kiszállításakor közvetlenül az ügyfélnek küldi a számlát. A fizetési feltételek a számlán vannak feltüntetve.   5.3 A kifizetés csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha az SBS az  összeget hozzáférhető formában megkapta.   5.4 Az Ügyfélnek (vagy megbízottjának) minden, a Rendelési visszaigazolásban említett vagy az SBS részéről felmerült további költséget teljes egészében, sztornózás, viszontkereset, árengedmény vagy hasonló módon történő levonások nélkül kell teljesítenie, kivéve, ha az Ügyfél olyan bírósági rendelettel rendelkezik, mely az SBS-t a levonással egyenértékű összeg megfizetésére kötelezi.   5.5 A fizetési határidőnek a Szerződés lényegi részét kell képeznie. Fizetési bizonylat csak kérésre kerül kiállításra.   5.6 Ha az Ügyfél nem teljesíti a kifizetést határidőre, az SBS minden egyéb jog vagy jogorvoslat korlátozása nélkül:    (a) megszakíthatja a Szerződést vagy felfüggesztheti a további kiszállítást az Ügyfél felé;   (b) az Ügyfél bármely, az ilyen Berendezésre (vagy bármely, az Ügyfél és az SBS között fennálló szerződés keretében szolgáltatott berendezésre vagy szolgáltatásra) vonatkozó kifizetését kisajátíthatja, amelyekről az SBS úgy véli, hogy arra alkalmas (az Ügyfél által szándékolt kisajátítás dacára); és (c) kamatot róhat az Ügyfélre (bármely ítélet előtt és után is) a megfizetetlen összegre és törvényes kártérítést kérhet a 2002-es kölcsön tartozások késedelmes visszafizetéséről szóló törvénynek megfelelően.   6. Kockázat és jogosultság   6.1 A Szállítás időpontjától kezdve a Készlet és az Egyéni termékek az Ügyfél felelőssége alá tartoznak. A 3. feltétel szerint, ha Szállítást az Ügyfél kérése halasztják el vagy az Ügyfél nem veszi át a terméket, a felelősség a Készlet és az Egyéni termékek eredetileg tervezett szállítási napjától az Ügyfelet terheli.   6.2 A Készlethez és az Egyéni Termékekhez való jogosultság csak akkor kerül át az Ügyfélre, ha az SBS teljes egészében megkapta a kifizetést (készpénzben vagy hozzáférhető formában) az alábbiakért:   (a) a Készlet és az Egyéni termékek; és   (b) bármely más termék vagy szolgáltatás, melyet az SBS vagy egy SBS Partner szolgáltat az Ügyfélnek és melynek kifizetése esedékes.   6.3 Amíg a Készlet és az Egyéni termékek nincsenek az Ügyfél tulajdonában, az Ügyfélnek:   (a) a Készletet és az Egyéni termékeket vagyonkezelőként az SBS letéteményeseként kell számon tartania;   (b) a Készletet és az Egyéni termékeket az Ügyfél és egyéb harmadik felek termékeitől elkülönítve kell tárolnia (az SBS részéről költségek nélkül) olyan módon, hogy az megfelelő állapotban maradjon és az SBS tulajdonaként azonnal azonosítható legyen;   (c) nem szabad a Készlet vagy az Egyéni termék csomagolásában kárt tennie, azt megcsonkítania vagy arra azonosító jelzést tennie; és   (d) biztosítania kell a Készletet és az Egyéni termékeket a szállítási dátumtól a jogosultság lejártáig az SBS és az Ügyfél nevében, és az biztosítás díjait az Ügyfélnek kell megfizetnie.   6.4 Az SBS jogosult a Készletért és az Egyéni termékekért fizetett összeg visszaszerzésére, annak ellenére, hogy a Készlet és az Egyéni termékek tulajdonjoga nem szállt át az SBS-ről.   6.5 A félreértések elkerülése végett, az Ügyfél nem adhatja el vagy biztosíthatja a Programot harmadik feleknek, és minden ilyen kísérlet érvényteleníti az Ügyfél Integrált szolgáltatáshoz való jogát.   6.6 Az Ügyfél akkor adhatja el a megvásárolt Készletet másik Ügyfélnek, ha az az Ügyfél üzletének átruházásával kapcsolatos. Átruházáskor a Készletre szóló garancia azonnali hatállyal megszűnik, kivéve, ha az Ügyfél regisztrálja a Készlet sorozatszámait és az új Ügyfél adatait az SBS-nél az átruházás előtt.     7. Termékvisszaküldések   7.1 Az SBS nem köteles az Ügyfél által cserére visszaküldött azon Készletet vagy Terméket elfogadni, mely nem hibás. Ha az SBS beleegyezik a Készlet vagy a Termék visszaküldésébe, annak az alábbiak a feltételei:   (a) az Ügyfél írásban termék visszaküldési engedélyt kér az SBS-től;   (b) a Készletet vagy Terméket megfelelő csomagolásban, használatlanul, sértetlenül és a csomagolást leszámítva újra használható állapotban kell visszaküldeni;   (c) a visszaküldési költséget és a biztosítást az Ügyfél fizeti;   (d) Az SBS a szállítási és biztosítási költségeken felül a Készletről, Termékről vagy egyén Szolgáltatásról szóló számla 15%-át kitevő kezelési költséget róhat ki.   8. Az ügyfél kötelezettségei   8.1 Az ügyfél:   (a) köteles megfizetni a készletek és/vagy termékek és/vagy integrált szolgáltatások minden költségét (ideértve az ügyfél mulasztása következtében felmerülő költségeket, illetve az integrált szolgáltatások ügyfél általi, nem engedélyezett használatából vagy csalásra történő felhasználásából eredő költségeket);   (b) köteles megfizetni minden további költséget, melyek az ügyfélszolgálat vagy támogatási túlzott mértékű felhasználásából erednek, az ügyfél lehetőségeit a Program kézikönyve tartalmazza;   (c) az Ügyfél mulasztása esetén köteles megfizetni minden jóváhagyott, ésszerű, kiszámlázatható utazási költséget az utazás megkezdése előtt;   (d) köteles biztosítani a következőket, amennyiben integrált szolgáltatásokat kapnak az ingatlanjai vagy az általa bérelt helyek: (i) a megfelelő környezet fenntartásához szükséges áram, fűtés és légkondicionálás (az ügyfél ingatlanjaiban vagy az ügyfél által bérelt helyeken) az integrált szolgáltatások teljesítése érdekében, melyek a hatályban lévő Rendelési visszaigazolásban vannak lefektetve; (ii) minden törvénynek és jogszabálynak megfelelő, biztonságos, veszélymentes munkahely biztosítása, és (iii) az SBS és/vagy SBS partner berendezéseinek jelzálogosításának vagy terhelési kötelezettségének elkerülése.   (e) köteles a készletet és/vagy a termékeket megfelelően, a dokumentációban leírtaknak megfelelően használni;   (f) köteles egy elfogadható standard terén megfelelően képzett elsődleges és másodlagos kapcsolattartót kinevezni az integrált szolgáltatások igényléséhez és az SBS értesítéséhez. A program help deskjét csak ezek a megnevezett kapcsolattartók használhatják;   (g) köteles olyan eljárásokat fenntartani, melyek elősegítik az elveszett vagy módosított fájlok, adatok vagy programok rekonstrukcióját (az Ügyfél által szükségesnek tartott mértékig), továbbá az Ügyfél elfogadja, hogy az SBS semmilyen körülmények közt nem vállal felelősséget az elveszett vagy megsérült adatok, fájlok vagy programok miatt bekövetkező károkért. Az Ügyfél saját érdekében köteles biztosítani a szükséges biztonsági mentési eljárásokat, ezzel garantálva, hogy az adatok integritása az adatok bármiféle elvesztése esetén is fenntartható legyen;   (h) kizárólagosan felelős a bizalmas adatok és a a tulajdonában lévő információk biztonságáért, és nem osztja meg ezeket az információkat az SBS-sel, kivéve, ha ezeket mindenképp tudnia kell az integrált szolgáltatások teljesítése érdekében;   (i) a készlet és/vagy termék meghibásodása esetén azonnal értesíti az első szintű ügyfélszolgálatot;   (j) addig nem nyitja fel a készletet és/vagy termékeket tartalmazó dobozt (a "Doboz") (ha a doboz így van megjelölve), amíg az SBS vagy az SBS Partner meg nem jön elvégezni a telepítési szolgáltatást. Az ügyfélnek eddig ezt a dobozt egy biztonságos helyen kell tartania. Mindazonáltal a Vásárlónak a szállítást követő öt )5) napon belül meg kell vizsgálnia a dobozt és azonnal jelentenie kell a doboz minden szállítási sérülését a Program Help Deskjének;   (k) az SBS kérése esetén, egy megállapodott formátumban nyilvántartást készít a program használatáról és teljesítményéről;   (l) hozzáférést biztosít az SBS számára az ilyen jellegű Ügyfél információkhoz és ésszerűen szükséges módon elősegíti a készlet és/vagy termék szervizelését;   (m) minden releváns készletet és/vagy terméket szabadon elérhetővé tesz az SBS vagy SBS partner számára a megállapodott preventív karbantartási időszak alatt, hogy az SBS vagy az SBS partner végre tudja hajtani az integrált szolgáltatásokat;   (n) az Integrációs szolgáltatások javításának vagy preventív karbantartásának időszakában rendelkezni fog egy olyan Képviselővel, akik ismeri az Ügyfél szervezetét, műveleteit, eljárásait és üzleti gyakorlatát;   (o) használatra kész telefonvonalat biztosít azon a telephelyen, amelyről az integrált szolgáltatásokhoz kapcsolt külső hívásokat kezdeményezhetnek vagy fogadhatnak az SBS vagy az SBS Partner emberei; (p) biztosítja, hogy a programot csak megfelelően képzett alkalmazottak használhassák a dokumentációban leírtaknak megfelelően; és   (q) az SBS korábbi, írásos beleegyezése nélkül nem módosítja és nem bővíti ki a programot.   9. Garancia és felelősségi kör   9.1 Az SBS partnerek, illetve a gyártást végző harmadik felek a készlethez és a termékekhez mellékelt garancialevélben a következőket garantálják:   (a) a szállítás napján a készlet és a termékek megfelelnek a leírásukban leírtaknak, képesek teljesíteni a rendeltetési céljukat és minden anyagi hibától mentesek; és   (b) minden ésszerű intézkedést megtesznek az integrált szolgáltatások teljesítése érdekében.   9.2 Az SBS nem vállal felelősséget a készlet és/vagy termék olyan sérüléséért, mely a felbontatlan doboz ellenőrzésével is jól látható, de az Ügyfél nem jelentette az SBS-nek a 8.1(j) pontban leírtaknak megfelelően. Az SBS a következőkért vállal felelősséget:   (a) a készlet és a termék nem felel meg a leírásban leírtaknak;   (b) a Rendelési visszaigazolásban lefektetett mennyiség hiánya; vagy   (c) a készlet és/vagy termék olyan hibája, mely az SBS partner által végzett telepítési szolgáltatás időpontjában ésszerű ellenőrzés mellett is jól látható.   9.3 Amennyiben az SBS a 9.2. pontban leírtaknak megfelelően felelős valamiért, az SBS kicseréli vagy megjavítja a készletet és/vagy terméket, vagy a megfelelő garanciális kötelezettségének megfelelően teljesíti a hiányzó mennyiség pótlását. A készletet és a terméket csak az SBS megelőző, írásos megerősítése után lehet visszaküldeni az SBS-nek az SBS termékvisszaküldési irányelvének megfelelően [7. pont].   9.4 MINDEN EGYÉB A TÖRVÉNY VAGY EGYÉB ÁLTAL KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA, KONDÍCIÓ ÉS REPREZENTÁCIÓ (AZ ÁRUCIKKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 1979. ÉVI TÖRVÉNY SZERINT) A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG KI VAN ZÁRVA EZEKBŐL A KONDÍCIÓKBÓL, kivéve, ha ezen kondíciókban semmi nem korlátozza az SBS következőkre vonatkozó felelősségét:   (a) az SBS hanyagsága miatt bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés; vagy   (b) az 1987. évi Fogyasztóvédelmi törvény 2. fejezetében leírt rendelkezések, vagy   (c) milyen olyan ügy, ami illegális az SBS számára, hogy kizárja vagy megpróbálja kizárni a felelősségét; vagy   (d) megtévesztő csalás.   9.5 A 9.4. pontnak megfelelően az SBS semmilyen esetben nem vállal felelősséget a közvetlen, a közvetett vagy a következményes profitkiesés, az üzletvesztés vagy a goodwill gyengülése miatt, illetve az olyan következményes kompenzációkra vonatkozó igényekért (bármennyire is ez okozza), melyek a program teljesítése miatt vagy azzal kapcsolatban következnek be. Az SBS teljeskörű felelőssége csak a Rendelési Visszaigazolásban leírt kötelezettségeinek teljesítésére és nem teljesítésére vonatkozik. Az SBS felelőssége minden esetben kizárólag a készlet és a termékek számlátott értékére korlátozódik.   10. Adatvédelem   10.1 A kétségek elkerülése érdekében a felek megegyeznek abban, hogy az Ügyfél által az SBS-nek átadott adatok és információk, illetve az integrált szolgáltatások teljesítése közben létrejövő adatok és információk minden esetben az Ügyfél tulajdonában maradnak. Az Ügyfél egy nem kizárólagos, szerzői jogdíjtól mentes licenct biztosít az SBS-nek az Ügyfél adatainak és információinak használtára, amennyiben erre az SBS itt leírt kötelezettségeinek teljesítéséhez van szükség.   10.2 Az SBS semmiféle jogot nem szerez az Ügyfél adataira és információira. Az SBS minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a birtokában került adatokat és információkat kizárólag az integrált szolgáltatok itt leírt feltételek mellett történő teljesítésére használják fel, és ne reprodukálják azokat.   10.3 Minden esetben az Ügyfél a felelős, hogy biztonságos másolatokat és biztonsági mentéseket tartson az adatairól és információiról.   10.4 Az Ügyfél számára biztosított integrált szolgáltatások biztosításakor az SBS az 2018. évi Adatvédelmi törvény ('DPA') minden rendelkezésének eleget tesz. Az SBS és az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy az integrált szolgáltatások teljesítésekor az SBS (a DPA definíciója szerint) Adatfeldolgozóként jár el a személyes adatok (a DPA definíciója szerint) esetén az Ügyfél számára vagy az Ügyfél nevében, aki továbbra is a személyes adatok (a DPA definíciója szerint) Adatkezelője marad. A továbbiakban az SBS: (a) csak az Ügyfél írásos utasításainak megfelelően dolgozhatja fel a Személyes adatokat;   (b) minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, illetve engedély nélkül nem végezheti el a személyes adatok feldolgozását, törlését vagy megsemmisítését; (c) biztosítja, hogy az alkalmazottai és az alvállalkozói tisztában legyenek a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményekkel;   (d) ésszerű kérést követően bizonyítékot szolgáltat az Ügyfélnek arról, hogy az SBS betartja a 10. pontban leírt kötelezettségeit;   (e) segítséget nyújt az Ügyfélnek, hogy az Ügyfél által kapott személyes adatok hozzáférésére vonatkozó minden érvényes kérésnek eleget tudjon tenni;   (f) értesíti az Ügyfelet, ha az SBS hozzáférési kérelmet kap a Személyes Adatokhoz, illetve betartja az Ügyfél erre vonatkozó utasításait;   (g) értesíti az ügyfelet, ha a személyes adatokat engedély nélkül, vagy törvénytelen módon nyilvánosságra hozzák; és   (h) az Ügyfél kérésére azonnal visszajuttat vagy biztonságosan megsemmisít minden, az SBS birtokában lévő Személyes adatot.   11. Vis major   Az SBS semmilyen körülmények közt nem vállal felelősséget, ha a Programot vagy annak bármely részét olyan körülmények miatt nem tudja teljesíteni, melyet az SBS nem tud befolyásolni, korlátozás nélkül ideértve például a háborút, felkelést vagy egyéb polgári rendzavarást, a beszállító vagy egyéb harmadik fél hibáját, a kormány vagy bármely kormányügynökség vagy ezek valamely részlegének határozatát, munkaügyi viták, lezárások, sztrájkok, embargók, balesetek, tűz, robbanás, áradás és egyéb vis major, az SBS számára történő szállítások késlekedése, vagy munkaerő- vagy anyaghiány. Az ilyen esetekben az SBS mindenféle felelősség nélkül törölheti a Rendelés visszaigazolását, illetve legalább annyi idővel kibővítheti a Rendelési Visszaigazolás teljesítésének dátumát, amennyi idő elveszett a vis major miatt.   12. Általános   12.1 Az SBS a jelen Szerződés teljesítésére és a hozzá tartozó Rendelési visszaigazolás vagy annak bármely részének teljesítésére bármilyen más személyt, céget vagy vállalatot kinevezhet. Az Ügyfél az SBS megelőző írásos engedélye nélkül nem nevezheti ki mást a jelen Szerződés vagy a Rendelési visszaigazolás vagy annak bármely részének teljesítésére.   12.2 A jelen Szerződés és a Rendelési visszaigazolás együttesen képezi a felek közti megállapodást, melyet csak az egyes felek hivatalos képviselőinek közös aláírásával lehet módosítani.   12.3 A jelen feltételeket be nem tartása vagy késedelmes teljesítése nem tekinthető annak, hogy az SBS lemond a jelen szerződésbe foglalt jogairól.   12.4 Az SBS vagy az Ügyfél szerződésszegéstől vagy mulasztásról történő eltekintése nem tekinthető úgy, hogy az adott fél a jövőben is eltekint ezektől, illetve ez semmilyen formában nem befolyásolja ezek szerződési feltételeket.   12.5 Amennyiben egy kompetens hatóság a jelen rendelkezések egészét vagy egy részét érvénytelennek vagy nem betarthatónak ítéli meg, annak ellenére a többi rendelkezés továbbra is érvényben marad.   12.6 A jelen szerződésben nem szereplő felek az 1999. évi Szerződésekre vonatkozó törvény (Harmadik felek jogai) értelmében nem kényszeríthetik ki ezen feltételek betartását.   12.7 A jelen szerződés és a Rendelési visszaigazolás megírására, meglétére, szerkesztésére, hatályára, érvényességére és egyéb aspektusaira az angol törvények vonatkoznak, a feleknek a nem kizárólagos jogkörrel rendelkező bíróságokra kell benyújtaniuk a dokumentumokat.