Περίπου

Η Snap-on Business Solutions είναι μέρος του ομίλου Snap-on Incorporated's Repair Systems & Information Group. Η Snap-on Incorporated ιδρύθηκε το 1920 και είναι εταιρεία S&P 500 αξίας 3.7 δισεκατομμυρίων δολλαρίων με έδρα στην Kenosha, Wisconsin. Είναι παγκόσμια καινοτόμος ηγέτρια, κατασκευάστρια εταιρεία και έμπορος εργαλείων, εξοπλισμού, διαγνωστικών, λύσεων επισκευαστικών πληροφοριακών συστημάτων τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες χρήστες με καθήκοντα κριτικής σημασίας (www.snapon.com).

Η Snap-on Business Solutions (SBS) εδρεύει στο Richfield, Ohio (ΗΠΑ) και οι Ευρωπαϊκές δραστηριότητές της βασίζονται στα κεντρικά της γραφεία στο Reading, Ηνωμένο Βασίλειο, με τοπικά γραφεία στις μεγαλύτερες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η SBS διαθέτει τρεις σειρές προϊόντων επικεντρωμένες γύρω από κατασκευαστές εξοπλισμού και οι οποίες υποστηρίζουν ηγέτριες κατασκευάστριες εταιρείες σε τομείς αυτοκινητοβιομηχανίας, μοτοσυκλετών, φορτηγών, βαρέως τύπου, κατασκευής και γεωργίας.


  • Service Solutions(Λύσεις σέρβις) παρέχουν απαραίτητα διαγνωστικά εργαλεία, ειδικά εργαλεία σέρβις, καινοτόμα προγράμματα ενοικίασης εργαλείων, ανάπτυξη Software/ Hardware, προγράμματα διαχείρισης πληροφοριακού περιεχομένου, ανάπτυξης εγκαταστάσεων συνεργείου και εξοπλισμού

  • Parts Solutions(Λύσεις εξαρτημάτων) περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς καταλόγους εξαρτημάτων, συστήματα πωλήσεων εξαρτημάτων, εφαρμογές διαχείρισης εξαρτημάτων χονδρικής, λογισμικά συγγραφής περιεχομένου, εργαλεία συμβούλων σέρβις και πωλήσεων

  • Dealer Network Solutions(Λύσεις δικτύου εμπόρων) περιλαμβάνουν συνολικές εκθέσεις οικονομικής δραστηριότητας δικτύων εμπόρων, εργαλεία έκθεσης/ διαχείρισης επαφών με το δίκτυο εμπόρων, υπηρεσίες συμβούλων βελτίωσης δραστηριότητας εμπόρων και training

Επίσκεψη www.snapon.com